Bugün: 25 Mayıs 2024 Cumartesi
Favorilerime Ekle | Künye | Reklam
Ana Sayfa | Yazarlar
Print Al
Ortak akıl’la hareket edin, kiralık akıl’la değil…Uzun dönemli kazanan, basiretli vizyoner kuruluşlar ve liderleri asla kiralık akıl ile değil ortak akıl ile hareket eder. Ortak Akıl, konudan etkilenen ya da konuyu etkileyen kişilerin üzerinde uzlaştığı akıldır.
Hızlı bir değişim ve gelişmenin içindeyiz. Her geçen gün, yeni bilgiler, yeni trendler, yeni buluşlar ve yeni uygulamalarla karşı karşıyayız. Bu nedenle, dış çevrede olan değişimlerin farkına varılması ve yeni bilgilerin süratle öğrenilmesi gerekiyor. Her iş ve sürecin son derce karmaşıklaşması, kaotik bir görünüme bürünmesi, çok boyutlu olması, bilinmezlik ve riskler ve yoğun rekabet tek bir kişi ve akılla işlerin yapılmasını ve problemlerin çözülmesini pek mümkün kılmıyor.
Yapılan iyileştirmelerin paylaşılması, ortak dil, kültür ve hedef birliğinin sağlanması, kolektif şuurun harekete geçirilmesi, birlikte düşünme, birlikte çözüm arama, birlikte karar alma, yönetimde ve kararlarda ahengin sağlanması ancak ortak aklın kullanılması ile mümkün olabiliyor.
Peki Ortak Akla nasıl ulaşılır? Bunun için ne gereklidir? Günümüz yönetişim dünyasında Ortak Akıla ulaşmanın en önemli yolu: Ortak Akıl Konferansı…
Ortak Akıl Konferansı; kurumların eleştiriden uzak bir ortamda, yenilikçi bir yaklaşımla, problem çözmeye veya iyileştirmeye yönelik tercihler oluşturmalarını sağlayan, kurumsal vizyonun belirlenmesi, geleceğin planlanması gibi tahmin edilmesi kolay olmayan ve hızlı değişen şartlar için mükemmel bir karar oluşturma yöntemidir.
Bir konunun çok boyutlu bir bakış açısı ile değerlendirilmesi, kolektif şuurun harekete geçirilmesi, ortak bir yaklaşımla gelecek vizyonunun tanımlanması, strateji ve eylem planlarının belirlenmesi amacıyla yapılır.
Ortak Akıl Konferansı kimi zaman Arama Konferansı, Çalıştay gibi adlarla anılsa da; ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40-50 dolayında “iddia sahibini” 2,5-3 gün süre ile bir araya getirilmesi ile gerçekleştirilir.
Bu toplantı tekniğinde kullanılan belli başlı yöntem, grup çalışması temeline dayanan “beyin fırtınası” tekniğidir. Beyin fırtınalarında, tartışma ve yorum konuları genelden özele doğru yürür. Tüm düşünce ve görüşler ifade edilir, değerlendirilir ve önceliklendirilir. Klasik konferans düzenlerinin tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.
Ortak Akıl Konferansında katılımcıların; unvanları, yaşları veya herhangi bir meslek grubuna mensup olmaları, oturumlar süresince herhangi bir öncelik veya ayrıcalık sağlamaz.
Ortak Akıl Konferansı, gönüllü katılımın önemli olduğu bir organizasyondur. Bu sebeple katılımcılardan her katılımcının fikirlerini dinlemeleri, hiçbir fikre önyargı beslememeleri ve hedeflenen konuda ortak bir yol bulmaları için gayret etmeleri beklenir.
Ortak Akıl Konferansında katılım kesintisiz olmalıdır. Konferans, tüm süreç olarak bir bütün olduğundan süreklilik önemlidir. Dolayısıyla, katılımcılar konferans mekânından ayrılmamalı ve hiç kimse tarafından rahatsız edilmemelidirler.
“Ortak Akıl Konferansı” konseptinin geliştirilmesi, hazırlık, organizasyon, moderasyon ve raporlaması hizmetleri son dönemin en çok talep gören konuları arasında yer almıştır.

Görüş ve düşüncelerin ortak işbirliği içinde kararlara dönüştürülmesi, sınırsız düşünme, çok sayıda fikir, öneri, veya tercih üretilmesi için yapılan bu toplantı türü; kuruluşta ortak dil, kültür ve hedeflerin belirlenmesi ve herkes tarafından sahiplenilmesi için yapılıyor.(yapılmakta)
Geleceğe hazırlık, kurumsal değerlerinin ortaya çıkarılması ve rekabet gücünün artırılması yoluyla sürdürülebilir karlı büyümeye Ortak Akıl Konferansı önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu hizmeti verecek olan kuruluş; Uzun dönemli değer üreten, samimi, dürüst ve etkili işbirliğini gerçekleştirecek bir anlayışla hareket eden bir danışmanlık kuruluşu olmalıdır. Değer sahibi ve basiretli kurum liderleri aldatmaz ve aldanmaz.
Ortak akılla hareket eden pişman olmaz. Çakma, sıradan, kiralık akılla değil, ortak akılla hareket eden kazanır…

Vizyonunuzu belirler…

Niçin Ortak Akıl Konferansı
• Ortak akıl inşası
• Kolektif bilinç
• Gelecek vizyonu
• Strateji
• Ortak bir dil, hedef ve kültür birliği
• Sinerji, ekip ruhu, katılım ve adanma

Ortak Akıl Konferansı’nın Faydaları
• Organizasyonel gelişimin tartışılması ve gelecekle ilgili gündemin belirlenmesi
• Ortak hedeflerin belirlenmesi ve herkes tarafından sahiplenilmesi
• Kuruluşun ortak vizyon ve stratejisinin oluşturulması
• Kuruluşta uygulama bütünlüğünün sağlanması
• Görüş ve düşüncelerin ortak işbirliği içinde kararlara dönüştürülmesi
• Sınırsız düşünme, çok sayıda fikir, öneri, veya tercih üretilmesi
• Yöneticiler arasında paylaşımın ve iletişimin artması
• Demokratik diyalog ve katılımcı yönetim ortamının yaşanması
• Geniş kapsamlı uzlaşmanın sağlanması
• Katılanların birbirinden öğrenmesi

Stratejinizi ortaya çıkarır…

Ortak Akıl Konferansı’nın STK’lar için Faydaları
• Birlik ve beraberlik ruhu
• Ortak dil, hedef ve kültür birliği
• Kaynak geliştirme
• Kurum kültürü
• Gönüllü teşvik ve yönetimi

Ortak Akıl Konferansı’nın Şirketler için Faydaları
• Strateji belirleme
• Sürdürülebilir karlı büyüme
• Değişim yönetimi
• Kurum kültürü
• Kurumsal gelişim

Ortak Akıl Konferansının Farkları
• Ortak geleceğe odaklanma
• Şahsi katılım ve katkı
• Çalışma metodolojisine uyum
• Diyalog ve açıklık
• Fikirlere tolerans
• Katılımda eşitlik
• Gönüllü katılım
• Tam katılım


Gelecek, ortak akılda saklıdır…


Ortak Akıl Konferansı
Amaç Vizyon ve Strateji Oluşturma
Vizyon, strateji ve yol haritası oluşturma
Ortak akıl üretme
Süreç Senaryoların belirlenmesi
Sistemin stratejik sürecinin incelenmesi
Mevcut durumun değerlendirilmesi
Geleceğin tasarlanması
Stratejik yolun belirlenmesi
Katılımcılar 40-50 kişi
Anlamlı katılımda bulunabilecek tüm iddia sahipleri
Süre 1 hafta hazırlık
2,5 gün konferans
2 hafta raporlamaM. Emin Öztürk ile iletişim kurmak için e-mail adresi:
Yazarın Diğer Yazıları
Yönetim Haber Sitemizin Kurucusunu Kaybettik...
Marka kentiniz olsun, 1 milyar dolar borcun olsun
Sürdürülebilir başarı için…
Niçin 2015 Altın Bir Yıl?...
Niçin Kalbe Endeksli Yönetim?
Kurum kültürü “marka”yı sabah kahvaltısı olarakyer
Takım anlayışının geliştirilmesi
Drucker’a göre üç tür ekip…
Ekipçilik
Takım; sözün hedefi ve özetidir
<<  1 | 2 | >> 
İktibas Yazarlar

Namaz Vakitleri
İnsan Kaynakları
Şirket Kültürü
Kişisel Gelişim
Liderlik
İş Yönetimi
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Künye | Bize Ulaşın | Gizlilik İlkeleri
Copyright ©2012 yonetimhaber.com | | info@yonetimhaber.com
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2011-2012, Tüm Hakları Saklıdır.